Konkurs ofert

 

Zarządzenie Nr 0050.4.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.01.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2020 r.

Załączniki - .zip