Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

Zarządzenie Nr 0050.4.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.01.2019 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r.

Załączniki - .zip