Portal IRZ

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ( ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki) w dniu 16.11.2018 r.(piątek) w godzinach 10:00 – 14:00.
Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

 

W dniu 15. 11. 2018 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Miasta i Gminy Sanniki zostało przekazane wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Sprzęt został zakupiony z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB )

W ramach programu zakupiono następujące wyposażenie i urządzenia:

OSP w Sannikach:

1. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego,
2. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
3. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
4. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi,
5. Bosak dielektryczny,

OSP w Brzezi:

1. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera
2. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego,
3. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie
4. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi,
5. Bosak dielektryczny.
6. Detektor napięcia ,
7. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN,

OSP w Osmolinie:

1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED).

Wartość zakupu to 37 201,00 zł, z tego dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości to 36 828,00 zł.

Wyposażenie OSP w nowoczesny, sprzęt pozwoli sprawnie niwelować skutki wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza na trasach przewozu materiałów niebezpiecznych oraz TSP, przebiegających przez gminę Sanniki dróg wojewódzkich nr 577 Łąck - Ruszki i nr 584 Sanniki – granica województwa. Zakup sprzętu w znacznym stopniu poprawi stan przygotowania operacyjnego jednostki w zakresie działań operacyjno – technicznych oraz pozwoli niwelować i likwidować skutki przestępstw (w tym niejednokrotnie wypadków komunikacyjnych będących wynikiem przestępstw), przez co stanie się pomocą osobom pokrzywdzonym tymi przestępstwami.