Różne

Irena Śmiałowska odeszła

 

 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Śmiałowskiej. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki oraz Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach składają głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. Pani Irena Śmiałowska była emerytowanym Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach. Urodzona 27 marca 1908 roku. Do Warszawy powróciła ćwierć wieku temu. Niechętnie opuszczała ukochane Chopinowskie Sanniki, gdzie pracowała jako oddana i lubiana przez wszystkich Bibliotekarka. Pani Irena była kruchą , delikatną damą  pełną uroku i piękna, które nigdy nie przemija. Jej opowieści były prawdziwą skarbnicą wiedzy. Obraz dawniejszego świata oglądanego przez osobę o wielkiej inteligencji spostrzegawczości i takcie. Taka była właśnie Pani Irena Śmiałowska.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (Sala posiedzeń) w dniu 17.04.2019r.(środa) w godzinach 10:00 – 14:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Głosujmy na Sanniki

 

Szanowni Państwo,

 

GŁOSUJMY NA SANNIKI!

Muszla koncertowa i ogrodzenie parku w Sannikach może zdobyć tytuł Modernizacji Roku 2018.

Niezależnie od werdyktu komisji konkursowej, wybór najlepszych modernizacji i nowych obiektów w Polsce należy do internautów.

Już można głosować! Aby oddać swój głos na naszą inwestycję, należy:

 

  1. Wejść na stronę:  http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1104/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1

 

  1. Wybrać wyszukiwanie według kategorii - Obiekty zabytkowe, znaleźć Sanniki

 

  1. Bezpośrednie przejście na stronę Modernizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach jest możliwe przez kliknięcie w link: http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1260/modernizacja-zabytkowego-zespolu-palacowo-parkowego-w-sannikach

 

  1. Na stronie obiektu kliknąć „Zagłosuj"

 

  1. Następnie kliknąć „Zagłosuj na ten obiekt”, a następnie podać adres mailowy, imię i nazwisko, zaznaczyć „Nie jestem robotem" - a po udanej weryfikacji kliknąć „Wyślij głos". Na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji głosu, należy go zaakceptować

 

  1. Gotowe! Twój głos został oddany. Dziękuję.

 

Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach. Warto pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego e-maila. Podając go przy każdym głosowaniu zwiększasz swoje szanse na wygraną cennych nagród przewidzianych dla głosujących. Jeden e-mail możesz zostawić raz na 24h.

 

Głosowanie trwa do 21 maja 2019 roku godz. 23:59

 

Życzenia

 

 

Ankiety - budowa odnawialnych źródeł energii

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, iż w dniu 07.03.2019 r. odbyła się prezentacja Fundacji GlobalECO dotycząca dotacji na wymianę źródeł ciepła (kotów, pieców, urządzeń grzewczych) oraz budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Zachęcamy Państwa do składania ankiet zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Termin składania ankiet upływa w dniu 18.03.2019 r.
Link do ankiety elektronicznej – http://globaleco.pl/ankieta

Załączniki - .zip

 

Życzenia

 

Ogłoszenie naboru partnera

Sanniki, dnia 19.03.2019r.
Miasto i Gmina Sanniki


Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Działając zgodnie z  art.33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1431), w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 25.02.2019r., Miasto i Gmina Sanniki informuje o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu:
Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.
ul. Malborska 14a/1,  03-286 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, ofertę złożyła jedna firma - Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o., ul. Malborska 14a/1, 03-286 Warszawa. Oferta spełniła kryteria formalne i merytoryczne oraz wszelkie wymogi określone w ogłoszeniu i regulaminie konkursu. Dotychczasowe doświadczenie firmy jest wystarczające do przygotowania i realizacji projektu, a koncepcja realizacji zadań przez partnera w ramach projektu zaproponowana przez spółkę spełnia oczekiwania Miasta i Gminy Sanniki.


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
/Gabriel Wieczorek/

----------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.


Miasto i Gmina Sanniki działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Miasto i Gmina Sanniki.  Szczegółowe zasady partnerstwa określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do ogłoszenia.
Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 26.02.2019r. do 18.03.2019r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,  w terminie od 26.02.2019r. do 18.03.2019r. (decyduje data wpływu).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/załączniki.zip

 

Spotkanie z Sannicką Kulturą

 

* Występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "SANNIKI" oraz Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Sannikach - prezentacja nowych strojów i mundurów.
* Kiermasz sannickiej twórczości ludowej.
* Wystawa malarska Teresy Wojno.

 

Komunikat

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia  technicznych prac serwisowych przez Centralny Ośrodek Informatyki z ramienia  Ministerstwa Cyfryzacji, w dniu 1 marca 2019 r. nastąpi czasowa przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Jest to spowodowane koniecznością wdrożenia nowych dowodów osobistych – z warstwą elektroniczną.

Oznacza to, że w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) od godz. 11.30 do godziny 15.30 (do końca  godzin otwarcia urzędu),  nie będzie możliwości załatwienia spraw  dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosku o dowód i jego odbioru.

Natomiast od dnia 27 lutego 2019 r. (środa) zostanie czasowo wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca b.r.

Za niedogodności przepraszamy.

 

Terminarz zebrań

 

TERMINARZ  ZEBRAŃ  WIEJSKICH  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH  W GMINIE SANNIKI - 2019 rok

 

Lp.

Sołectwo

 

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Czyżew

17.02.2019

(niedziela)

17.00

 

Świetlica wiejska w Czyżewie

2.

Nowy Barcik

11.02.2019

(poniedziałek)

16.00

Świetlica wiejska w Nowym Barciku

3.

Stary Barcik

11.02.2019

(poniedziałek)

18.00

Świetlica wiejska w Nowym Barciku

4.

Krubin

12.02.2019

(wtorek)

16.00

Świetlica wiejska w Krubinie

5.

Aleksandrów

12.02.2019

(wtorek)

18.00

Świetlica wiejska w Krubinie

6.

Lasek

13.02.2019

(środa)

16.00

Świetlica wiejska w Brzezi

7.

Brzezia

13.02.2019

(środa)

18.00

 

Świetlica wiejska w Brzezi

8.

Staropol

28.02.2019

(czwartek)

16.00

 

Świetlica wiejska w Staropolu

9.

Lwówek

28.02.2019

(czwartek)

18.00

Świetlica wiejska w Lwówku

10.

Sanniki

18.02.2019

(poniedziałek)

16.00

Remiza OSP Sanniki

11.

Sielce

19.02.2019

(wtorek)

16.00

Świetlica wiejska w Sielcach

12.

Brzeziny

19.02.2019

(wtorek)

18.00

Świetlica wiejska w Sielcach

13.

Szkarada

20.02.2019

(środa)

16.00

Świetlica wiejska w Szkaradzie

14.

Wólka Niska i

Wólka Wysoka

21.02.2019

(czwartek)

16.00

Remiza OSP Wólka

15

Mocarzewo

21.02.2019

(czwartek)

18.00

Remiza OSP Wólka

15.

Osmólsk Górny

25.02.2019

(poniedziałek)

16.00

Szkoła w Osmolinie

16.

Osmolin

25.02.2019

(poniedziałek)

18.00

Remiza OSP w Osmolinie

17.

Działy

26.02.2019

(wtorek)

16.00

Świetlica wiejska w Lubikowie

18.

Lubików

26.02.2019

(wtorek)

18.00

Świetlica wiejska w Lubikowie

Fotorelacja - jubileusz (Złote gody)

 

„ Tylko miłość potrafi zatrzymać czas …”

Marcel Proust


Rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego to niezwykle doniosła chwila, która budzi wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale również nas wszystkich. Pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat, nagradzane są w naszym kraju specjalnym wyróżnieniem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – medalem„ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, o kształcie sześcioramiennej gwiazdy,na której -z jednej strony widnieje napis o w/w treści, a z drugiej strony - rozkwitają dwie wymownie złączone ze sobą róże.
Ta niecodzienna, wyjątkowa uroczystość wręczenia medali parom małżeńskim z terenu naszej Gminy, obchodzącym swój 50-ty Jubileusz, odbyła się w dniu 09 grudnia 2018 r., w „Pałacowej Sali Bankietowej”w Sannikach.Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki – Pan Gabriel Wieczorek.

Odznaczenia państwowe za długoletnie pożycie małżeńskie, zostały nadane 23 parom małżeńskim:

Państwu:

1. Amelii i Stanisławowi Borkowskim
2. Janinie i Tadeuszowi Dylikom
3.Danieli i Jerzemu Garstkom
4. Annie i Stanisławowi Godlewskim
5. Annie i Kazimierzowi Grochowskim
6. Mariannie i Wiktorowi Grochowskim
7. Joannie i Kazimierzowi Góreckim
8. Jadwidze i Władysławowi Jagielskim
9. Teresie i Czesławowi Kostrzębskim
10. Stanisławie i Tadeuszowi Kraskom
11. Annie i Janowi Krysteckim
12. Mariannie i Marianowi Markiewiczom
13. Mariannie i Ryszardowi Michalakom
14. Helenie i Jerzemu Milczarkom
15. Mariannie i Wiesławowi Nowickim
16. Barbarze i Kazimierzowi Serwachom
17. Zofii i Stanisławowi Szewczykom
18. Stanisławie i Czesławowi Tarkom
19. Jadwidze i Stanisławowi Wasilewskim
20. Mariannie i Stanisławowi Wiśniewskim
21. Mariannie i Henrykowi Wojdeckim
22. Marii i Stanisławowi Wydrom
23. Jadwidze i Kazimierzowi Żmudzińskim

Jednakże, z różnych (osobistych) przyczyn, nie wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyć w uroczystości.
Ta podniosła uroczystość rozpoczęła się wyjątkowym nabożeństwem, odprawionym w intencji Jubilatów przez Księdza Dziekana Stanisława Dujkę, o godz. 12.00 - w niedzielę, w Kościele Parafialnym w Sannikach. Podczas nabożeństwa Ksiądz Dziekan złożył Jubilatom gratulacje i najlepsze życzenia oraz udzielił im błogosławieństwa na dalsze, kolejne wspólne lata.
Następnie, pary małżeńskie obchodzące swój Jubileusz oraz przedstawiciele władz naszej Gminy: Pan Gabriel Wieczorek – Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, Pan Piotr Skonieczny – Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki, radni: Pani Wioletta Bembenista, Pani Teresa Winnicka, Pan Roman Grochowski, Pan Adam Cieślak i Pan Marek Olczak, na czele z Panem Jerzym Jabłońskim – Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Sanniki oraz Pani Marzena Adamczyk – Kierownik USC w Sannikach, udali się do „Pałacowej Sali Bankietowej” w Sannikach, na oficjalną część uroczystości – ceremonię wręczenia medali. Swoją obecnością na tej uroczystości zaszczycił również Ksiądz Proboszcz Parafii Osmolin – Grzegorz Kucharewicz.
Dostojni Jubilaci zostali powitani, podobnie jak to odbyło się 50 lat temu, tuż po zawarciu małżeństwa -uroczystym Marszem Mendelsona.
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki – Pan Gabriel Wieczorek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki – Pan Jerzy Jabłoński – w imieniu własnym i wszystkich radnych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sannikach - Pani Marzena Adamczyk oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Osmolin Grzegorz Kucharewicz, skierowali pod adresem Dostojnych Jubilatów najszczersze gratulacje i gorące słowa uznania za zgodne i długie pożycie małżeńskie, co jest dowodem zrozumienia istoty związku małżeńskiego, za piękny przykład do naśladowania przez młode pokolenia. W stronę Jubilatów skierowano najlepsze życzenia – zdrowia, optymizmu, radości, spędzenia razem wielu kolejnych lat w miłości, wzajemnym szacunku oraz obchodów następnych wspaniałych i radosnych jubileuszy.
Następnie, Pan Gabriel Wieczorek -Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał aktu dekoracji Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które są oficjalnym przypieczętowaniem prawdy o wzorze małżeństwa dla innych. Jubilatom zostały również wręczone stosowne legitymacje, pamiątkowe dyplomy i upominek w postaci ponadczasowej publikacji pt. „GMINA SANNIKI na przestrzeni lat” (ocalić od zapomnienia) oraz kwiaty.
Po części oficjalnej odbył się poczęstunek, który przebiegał w ciepłej, serdecznej atmosferze, przy nastrojowej muzyce nawiązującej do młodzieńczych lat Jubilatów.Małżonkowie dzielili się swoimi wspomnieniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych lat.Uroczystość zakończyła się tradycyjnym jubileuszowym tortem i lampką szampana, a krojenie trzypiętrowego tortu, jak nakazywał zwyczaj, rozpoczęła jedna z par Jubilatów – Państwo Marianna i Henryk Wojdeccy.Dla wszystkich, zarówno dla Dostojnych Jubilatów, jak i dla pozostałych uczestników uroczystości, było to bardzo wzruszające i niezapomniane przeżycie.
Uroczystość ta została uwieczniona licznymi fotografiami.
Wszystkim szczęśliwym parom małżeńskim serdecznie gratulujemy i wyrażamy głęboki szacunek za pokonywanie wszelkich trudów, jakie przynosi życie każdej rodzinie, za wytrwałość i poszanowanie dla wzajemnie złożonej obietnicy. Życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, zgodzie, szacunku i nieprzemijającej miłości, która swoją siłą„ potrafi zatrzymać czas”.Podziękowania

Organizatorzy uroczystości – Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sannikach składają serdecznie podziękowania:
- Dostojnym Jubilatom- za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość;
- Księdzu Dziekanowi Parafii Sanniki - za odprawienie pięknego nabożeństwa w intencji Jubilatów;
- Księdzu Proboszczowi Parafii Osmolin – za obecność i czynny udział w uroczystości;
- Przewodniczącemu Rady i Radnym Miasta i Gminy Sanniki oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy Sanniki - za obecność i czynny udział w uroczystości.
- Pani Agnieszce Orlik - właścicielce lokalu „Pałacowej Sali Bankietowej” w Sannikach i pracownikom firmy - za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz za miłą, profesjonalną obsługę gastronomiczną.