Aktualności

Informacja wyborcza

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Sanniki obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 4,

- Nr 8, w liczbie 3,

- Nr 9, w liczbie 1,

- Nr 10, w liczbie 2

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach.

3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

KomisarzWyborczy
w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz