Aktualności

Punkt konsultacyjny

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki zapraszamy  wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane do skorzystania z punktu konsultacyjnego.

Adres punktu konsultacyjnego:
Urząd Miasta i Gminy Sanniki, pokój nr14
 
Terminy działania punktu konsultacyjnego:
od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.04.2020r.
 
Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:
7.30-15.30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
9.30-17.30 (środa)