Aktualności

Fotorelacja - jubileusz (Złote gody)

 

„ Tylko miłość potrafi zatrzymać czas …”

Marcel Proust


Rocznica 50-lecia pożycia małżeńskiego to niezwykle doniosła chwila, która budzi wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale również nas wszystkich. Pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat, nagradzane są w naszym kraju specjalnym wyróżnieniem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – medalem„ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, o kształcie sześcioramiennej gwiazdy,na której -z jednej strony widnieje napis o w/w treści, a z drugiej strony - rozkwitają dwie wymownie złączone ze sobą róże.
Ta niecodzienna, wyjątkowa uroczystość wręczenia medali parom małżeńskim z terenu naszej Gminy, obchodzącym swój 50-ty Jubileusz, odbyła się w dniu 09 grudnia 2018 r., w „Pałacowej Sali Bankietowej”w Sannikach.Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki – Pan Gabriel Wieczorek.

Odznaczenia państwowe za długoletnie pożycie małżeńskie, zostały nadane 23 parom małżeńskim:

Państwu:

1. Amelii i Stanisławowi Borkowskim
2. Janinie i Tadeuszowi Dylikom
3.Danieli i Jerzemu Garstkom
4. Annie i Stanisławowi Godlewskim
5. Annie i Kazimierzowi Grochowskim
6. Mariannie i Wiktorowi Grochowskim
7. Joannie i Kazimierzowi Góreckim
8. Jadwidze i Władysławowi Jagielskim
9. Teresie i Czesławowi Kostrzębskim
10. Stanisławie i Tadeuszowi Kraskom
11. Annie i Janowi Krysteckim
12. Mariannie i Marianowi Markiewiczom
13. Mariannie i Ryszardowi Michalakom
14. Helenie i Jerzemu Milczarkom
15. Mariannie i Wiesławowi Nowickim
16. Barbarze i Kazimierzowi Serwachom
17. Zofii i Stanisławowi Szewczykom
18. Stanisławie i Czesławowi Tarkom
19. Jadwidze i Stanisławowi Wasilewskim
20. Mariannie i Stanisławowi Wiśniewskim
21. Mariannie i Henrykowi Wojdeckim
22. Marii i Stanisławowi Wydrom
23. Jadwidze i Kazimierzowi Żmudzińskim

Jednakże, z różnych (osobistych) przyczyn, nie wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyć w uroczystości.
Ta podniosła uroczystość rozpoczęła się wyjątkowym nabożeństwem, odprawionym w intencji Jubilatów przez Księdza Dziekana Stanisława Dujkę, o godz. 12.00 - w niedzielę, w Kościele Parafialnym w Sannikach. Podczas nabożeństwa Ksiądz Dziekan złożył Jubilatom gratulacje i najlepsze życzenia oraz udzielił im błogosławieństwa na dalsze, kolejne wspólne lata.
Następnie, pary małżeńskie obchodzące swój Jubileusz oraz przedstawiciele władz naszej Gminy: Pan Gabriel Wieczorek – Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, Pan Piotr Skonieczny – Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki, radni: Pani Wioletta Bembenista, Pani Teresa Winnicka, Pan Roman Grochowski, Pan Adam Cieślak i Pan Marek Olczak, na czele z Panem Jerzym Jabłońskim – Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Sanniki oraz Pani Marzena Adamczyk – Kierownik USC w Sannikach, udali się do „Pałacowej Sali Bankietowej” w Sannikach, na oficjalną część uroczystości – ceremonię wręczenia medali. Swoją obecnością na tej uroczystości zaszczycił również Ksiądz Proboszcz Parafii Osmolin – Grzegorz Kucharewicz.
Dostojni Jubilaci zostali powitani, podobnie jak to odbyło się 50 lat temu, tuż po zawarciu małżeństwa -uroczystym Marszem Mendelsona.
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki – Pan Gabriel Wieczorek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki – Pan Jerzy Jabłoński – w imieniu własnym i wszystkich radnych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sannikach - Pani Marzena Adamczyk oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Osmolin Grzegorz Kucharewicz, skierowali pod adresem Dostojnych Jubilatów najszczersze gratulacje i gorące słowa uznania za zgodne i długie pożycie małżeńskie, co jest dowodem zrozumienia istoty związku małżeńskiego, za piękny przykład do naśladowania przez młode pokolenia. W stronę Jubilatów skierowano najlepsze życzenia – zdrowia, optymizmu, radości, spędzenia razem wielu kolejnych lat w miłości, wzajemnym szacunku oraz obchodów następnych wspaniałych i radosnych jubileuszy.
Następnie, Pan Gabriel Wieczorek -Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał aktu dekoracji Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które są oficjalnym przypieczętowaniem prawdy o wzorze małżeństwa dla innych. Jubilatom zostały również wręczone stosowne legitymacje, pamiątkowe dyplomy i upominek w postaci ponadczasowej publikacji pt. „GMINA SANNIKI na przestrzeni lat” (ocalić od zapomnienia) oraz kwiaty.
Po części oficjalnej odbył się poczęstunek, który przebiegał w ciepłej, serdecznej atmosferze, przy nastrojowej muzyce nawiązującej do młodzieńczych lat Jubilatów.Małżonkowie dzielili się swoimi wspomnieniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych lat.Uroczystość zakończyła się tradycyjnym jubileuszowym tortem i lampką szampana, a krojenie trzypiętrowego tortu, jak nakazywał zwyczaj, rozpoczęła jedna z par Jubilatów – Państwo Marianna i Henryk Wojdeccy.Dla wszystkich, zarówno dla Dostojnych Jubilatów, jak i dla pozostałych uczestników uroczystości, było to bardzo wzruszające i niezapomniane przeżycie.
Uroczystość ta została uwieczniona licznymi fotografiami.
Wszystkim szczęśliwym parom małżeńskim serdecznie gratulujemy i wyrażamy głęboki szacunek za pokonywanie wszelkich trudów, jakie przynosi życie każdej rodzinie, za wytrwałość i poszanowanie dla wzajemnie złożonej obietnicy. Życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, zgodzie, szacunku i nieprzemijającej miłości, która swoją siłą„ potrafi zatrzymać czas”.Podziękowania

Organizatorzy uroczystości – Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sannikach składają serdecznie podziękowania:
- Dostojnym Jubilatom- za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość;
- Księdzu Dziekanowi Parafii Sanniki - za odprawienie pięknego nabożeństwa w intencji Jubilatów;
- Księdzu Proboszczowi Parafii Osmolin – za obecność i czynny udział w uroczystości;
- Przewodniczącemu Rady i Radnym Miasta i Gminy Sanniki oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy Sanniki - za obecność i czynny udział w uroczystości.
- Pani Agnieszce Orlik - właścicielce lokalu „Pałacowej Sali Bankietowej” w Sannikach i pracownikom firmy - za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz za miłą, profesjonalną obsługę gastronomiczną.